ACATCOR s’ha adherit al Conveni de col·laboració del Grup Operatiu del projecte de Desenvolupament del prototip de bomba de desplaçament positiu per a bombament solar en regadiu.

Amb la signatura del Conveni les parts es constitueixen en grup operatiu per executar el projecte pilot innovador titulat: “Projecte de Desenvolupament del Prototip de Bomba de Desplaçament Positiu per a bombament solar en regadiu.

L’objectiu general del projecte és reduir el cost de l’aigua de reg aconseguint reduir la factura elèctrica, la qual suposa un 75 % del cost de l’aigua. Per aconseguir-ho es preveu implantar un nou sistema de bombament solar que permet optimitzar el camp fotovoltaic instal·lat utilitzant una bomba de doble de desplaçament positiu. Aquesta bomba, a diferència de les centrífugues que s’han estat utilitzant fins ara, pot treballar en qualsevol rang de potència sense reduir el seu rendiment. Aquesta particularitat la converteix en el receptor ideal per a la energia fotovoltaica que es caracteritza per ser fluctuant. Aquest tipus de bomba no ha estat utilitzada prèviament per aquest ús, ni amb les condicions de cabal i alçada manomètrica dissenyada. Es tracta, per tant, d‘un prototip a provar.

Per aconseguir-ho, es plantegen uns objectius tècnics específics:

1) . Implementar i integrar el sistema de bombament a l’estació de bombament d’Alfarràs de la Comunitat de Regants del Canal Algerri-Balaguer

2) . Introduir els sistemes de monitoratge de cabals, potència fotovoltaica produïda i potència elèctrica de xarxa consumida pel sistema de bombeig.

3) . Avaluar el rendiment de la bomba instal·lada i el grau de compliment d’allò previst al projecte.

4) .Realitzar les millores necessàries, en base a les dades del monitoratge, per optimitzar el funcionament del prototip.

5) . Realitzar un pla de divulgació per fer arribar al sector els resultats obtinguts en el projecte pilot.

 

ACATCOR donarà suport al grup fent difusió entre els seus associats dels resultats de l’esmentada prova pilot.