Segons una enquesta de l’Oficina del Regant, l’energia és la principal preocupació de les Comunitats de Regants de Catalunya, seguida per l’escassetat de l’aigua i el seu cost, entre d’altres.

Afegir un link per consultar el resultat de l’enquesta:

http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/noticia/-/journal_content/2002/20181/2166327/quines-son-les-principals-preocupacions-de-les-comunitats-de-regants-