El 19 d’octubre de 2017 en el marc de la Junta Directiva es va nomenar el Comitè Assessor d’ACATCOR format per persones amb un reconegut perfil i experiència científica i tècnica en l’àmbit de l’agricultura de regadiu i el seu entorn, considerat de manera amplia.

Voluntat de que serveixi com a corretja d’enllaç entre ACATCOR i la Universitat, per tal de poder promoure estudis i treballs que contribueixin a obtenir una informació d’origen i amb base científica que ens serveixi per a la millora de les CCRR i del regadiu, contribuint també a la major comprensió de la seva importància davant de la societat, en la seva contribució a la producció d’aliments, a la generació de riquesa i a la conservació del medi ambient.

Està constituït pels següents membres:

– Dra. Míriam Lampreave (Enginyera Agrònoma – Universitat Rovira i Virgili de Tarragona – experta en vinya)

– Sr. Francesc Reguant (Economista – Vicepresident de la comissió d’economia agroalimentària del Col·legi d’Economistes – BCN)

– Dr. Francesc Ramírez de Cartagena i Bisbe (Professor d’Hidràulica de la Universitat de Girona)

– Dr. Josep Maria Villar i Mir (Catedràtic de la UdL. Agrònoms Lleida)

– Sr. Francesc Camps (Mas Badia – IRTA – Girona)

– Dr. Joan Girona i Gomis (IRTA – Lleida) (Alcover – Tarragona)

– Dr. Jaume Lloveras (Catedràtic de la UdL. Agrònoms Lleida)

– Dr. Antonio Ezquerra (Professor titular de Dret Administratiu de la UdL – Expert en dret d’aigües)

– Dr. Josep Maria Franquet i Bernis (Enginyer Agrònom. Professor UNED)

– Sr. Ramon Lluís Lletjós i Castells (Enginyer Agrònom – Director dels SSTT del DARP a la Catalunya Central – President del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya)

– Sra. Maite Sisquella i Vila (Enginyera Agrònoma – Coordinadora de l’Oficina del Regant del DARP)

– Sr. Carles Gabernet i Foix (Advocat – Cap de la Gerència de Promoció de Regadius i Concentració parcel·lària d’Infraestructures.cat)