Objectius i finalitats d’ACATCOR

L’objectiu d’ACATCOR consisteix a agrupar totes les comunitats de regants, sindicats de re, juntes de propietaris, agrupacions de regants, sindicants centrals d’usuaris d’aigües, unions de reants, SAT, col·lectivitats de regants, concessionàries d’aigües de regadiu, etc. de Catalunya amb la finalitat d’aconseguir un estalvi en el seu funcionament i intercanviar idees, projectes i accions que afectin la seva millora i la dels regadius de Catalunya.

Les nostres finalitats preferents són

L’estalvi en la gestió de les comunitats de regants aprofitant l’economia d’escala que permet el fet d’estar associats.
L’assessorament i defensa dels interessos dels seus associats davant les diferents qüestions relacionades amb el regadiu.
Millorar la transferència de coneixement i informació en temes de distribució eficient de l’aigua de reg; així com temes legals, tècnics i administratius.
La representativitat davant d’organismes de l’Administració i la societat.

En xifres

Comunitats de Regants 44
Superfície de regadiu 65%

“Volem agrupar totes les comunitats de regants de Catalunya per assolir un estalvi en el seu funcionament, intercanviar idees i defensar interessos comuns.”

Representativitat d’ACATCOR al territori

En aquest sentit i per informar i millorar la comunicació en tot el territori, la Junta Directiva està conformada per una representació territorial en funció de la importància de la superfície
en regadiu que representa. Aquesta representació està subdividida en les demarcacions de Lleida, Alt Pirineu, Tarragona, Terres de l’Ebre, Girona, Barcelona i Catalunya Central.

D’aquesta forma es treballa amb cohesió i amb representació de les diferents problemàtiques
territorials que existeixen per donar respostes úniques i amb més força que treballant d’una forma
individualitzada.
ACATCOR s’organitzarà a nivell territorial a través de Taules del Reg, que pretendran recollir i
debatre consultes que més endavant es defensaran a través de l’associació.

Grans patrocinadors

Patrocinadors

Col·laboradors