En el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa el 17 de març es va signar el conveni de GRAN PATROCINADOR, amb l’entitat AQUAMBIENTE Servicios para el Sector del Agua, SAU.

Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, S.A.U., aporta solucions globals que contribueixen al desenvolupament sostenible en el sector de l’aigua, mitjançant la innovació en el disseny, la construcció i l’explotació de plantes de tractament d’aigua potable, depuradores d’aigües residuals, tractaments terciaris per a la reutilització i plantes dessalinitzadores por osmosi inversa.

Amb la signatura d’aquest conveni AQUAMBIENTE ha volgut deixar constància del seu compromís amb el regadiu, donant suport a ACATCOR, col·laborant en el finançament de les activitats de l’Associació.