En el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa el passat 17 de març ACATCOR va signar la renovació del conveni de Gran Patrocinador amb el BANC DE SABADELL.

Banc de Sabadell, continuarà posant a disposició de les comunitats de regants associades a l’ACATCOR, un servei d’assessorament econòmic-financer a aquelles Comunitats que ho desitgin, a fí i efecte d’ajudar-les en el seu funcionament i en la vessant de gestió econòmica i també financera, incloent la realització de plans de viabilitat econòmica quant la situació així ho requereixi. Des del departament corresponent d’Aigües del Segarra Garrigues, SA (ASG), també és dóna i es continuarà donant aquest assessorament de manera gratuïta en la seva diagnosi inicial.