El  dijous dia 9 de juny va tenir lloc la reunió de la Junta Directiva d’ACATCOR a la seu de l’Oficina del Regant a Tàrrega (Escola Agrària. Av. Tarragona, s/n).

Es van tractar entre d’altres temes, l’estat de tramitació de les resolucions de concessió dels ajuts de l’Ordre de regadius, l’assessoria fiscal i comptable de l’Associació, el balanç de les noves incorporacions i patrocinadors i la implantació del sistema de cobrament de les quotes de les comunitats per part dels òrgans de gestió de tributs de les Diputacions.

En aquest sentit, la Diputació de Lleida ja fa anys que està gestionant el cobrament de les quotes d’aquelles comunitats de regants interessades. Per la seva part, la Diputació de Tarragona (BASE) ha posat en marxa el servei recentment, i ja està treballant amb vàries comunitats de regants. Així mateix, la Diputació de Barcelona, aquesta Institució està treballant en la confecció de la documentació i disseny del procediment amb una comunitat de regants col·laboradora, que serveix com a pla pilot. Finalment pel que respecta a la Diputació de Girona (XALOC) des D’ACATCOR s’ha sol·licitat per escrit, en diverses ocasions, aquest servei, però de moment encara no s’ha iniciat.

Durant la sessió també es va acordar continuar en la recerca d’un conveni de col·laboració amb la PIMEC, per treballar conjuntament aquells temes amb interessos comuns.

Finalment també es va acordar sol·licitar per escrit a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) poder formar part del seu consell d’administració, ja que actualment les comunitats de regants no hi tenen representació.

La propera reunió de la Junta directiva es realitzarà a fins de setembre, en el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida.