CAIXABANK, a través de la seva línia de negoci AGROBANK serà Gran Patrocinador d’ACATCOR. L’entitat, que compta amb més de 400 oficines especialitzades en el sector agrari, ha dissenyat productes i serveis a la carta per a l’agricultura i la ramaderia, així com línies de finançament i l’organització d’activitats i jornades tècniques específiques per al sector.

La Sra. Carina Termens i Clua, Directora de Negoci Agrari de Caixabank, va assistir a la Jornada de Comunitats de Regants de Catalunya, el passat divendres 6 d’abril a Tremp.

El conveni de col·laboració, que es signarà en els propers dies, serà aprovat en la propera reunió de la Junta Directiva d’ACATCOR.