El passat divendres dia 6 d’abril en el marc de la VI Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya, celebrada al teatre “La Lira” de Tremp, va tenir lloc l’assemblea anual d’ACATCOR, en la qual es van aprovar l’Acta de l’assemblea anterior (6 d’abril de 2017), la Memòria de la Gestió de la Junta Directiva, els Comptes de l’entitat de l’any 2017 i el pressupost per a l’any 2018.

També es van aprovar les noves sol·licituds d’incorporació, rebudes des de la darrera reunió de l’Assemblea, formulades per cinc comunitats de regants, ascendint a 65, el nombre de comunitats de regants membres d’ACATCOR en l’actualitat.

Les 5 comunitats de regants que s’han adherit recentment són: SAT Pou de les Eres i Vinyetes núm. 969 CAT,  la Comunitat de Regants Pou Solana, la Comunitat de Regants de Santa Maria de Palautordera, la Comunitat General de Regants d’Aigües del riu Montsant i la Comunitat de Regants de les Aigües del Torrent de Canyelles (Castellar del Vallès).