El dia 21 de març de 2016, en Josep M. Tey, director general de Riegos Iberia Regaber, SA (REGABER) i en Ramon Carné, president d’ACATCOR, han signat el conveni de col·laboració per al desenvolupament d’activitats conjuntes relacionades amb l’aigua i el regadiu a Catalunya.

Foto-signatura-conveni-Regaber-ACATCORMitjançant aquest acte REGABER, es converteix en una entitat patrocinadora d’ACATCOR, amb una aportació de 1.000 €/any.

L’acord preveu la presència continua del banner de REGABER a la pàgina web d’ACATCOR,  i a la inversa, incloent link de redireccionament entre ambdues webs. De comú acord entre ambdues entitats, REGABER incorporarà notícies, anuncis, .., tant en la pàgina web, com en les publicacions periòdiques d’ACATCOR, i documentació promocional en les Juntes i Actes organitzats per aquesta associació. REGABER participarà en la Trobada anual de comunitats de regants de Catalunya.

Finalment l’acord també preveu la realització de forma coordinada amb ACATCOR de 4 visites per part de personal tècnic de REGABER, a instal·lacions de comunitats de regants, membres de l’associació, amb la finalitat de detectar millores i augmentar l’eficiència de les instal·lacions.