El passat 18 de març de 2016, en Francesc Rueda Angulo, director comercial regional del Banc de Sabadell i en Ramon Carné Teixidó, president d’ACATCOR, van signar el conveni de col·laboració, mitjançant el qual el Banc de Sabadell, adquireix la condició de Gran Patrocinador, d’ACATCOR.

Foto signatura BS - ACATCORL’acord contempla una aportació econòmica del Banc de Sabadell de 2.500 €, per a l’any 2016, per a ajudar a finançar les despeses de funcionament d’ACATCOR. D’altra banda posarà a disposició de les comunitats de regants i dels regants de les mateixes, productes i serveis amb l’objectiu de facilitat l’accés a les noves tecnologies, al finançament del circulant en qualsevol de les seves modalitats, així com el finançament a mig-llarg termini de noves inversions en actius fixos mitjançant préstecs i lísing.

Per la seva part, ACATCOR inserirà el logotip/marca de Banc de Sabadell, a la seva web i en totes les comunicacions als seus associats, que permetrà enllaçar directament amb la informació/web d’aquesta entitat.