El 19 d’octubre va tenir lloc la reunió de la Junta Directiva a les dependències de Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell a Mollerussa.

Dels diversos temes tractats cal destacar la presentació dels membres del Comitè Assessor de l’Entitat.

També es important comentar que es va aprovar que la VI Trobada de CCRR de Catalunya i l’Assemblea General d’ACATCOR es celebrin el dia 6 d’abril de 2018, a la vil·la de Tremp, actuant la Comunitat de Regants de la Conca de Tremp com amfitriona.

En un altre ordre de coses, cal fer esment que durant l’acte va tenir lloc la signatura del Conveni de Gran Patrocini, entre COPISA i ACATCOR, per un període de 4 anys. Per part de COPISA el signatari del conveni va ser el Sr. Marc Salvadó Lamelas, Director per Espanya i Marroc; també van assistir el Sr. Miquel Orra Perarnau, Delegat d’Obra Civil i el Sr. Gerard Balcells Busquet, Tècnic d’Obra Civil.

Per part d’ACATCOR va signar el conveni el President, Sr. Ramon Carné