En el marc de la Junta directiva d’ACATCOR celebrat el passat 20 d’octubre de 2016, la Sra. Anna Torres, Secretària Territorial de PIMEC, va realitzar una breu presentació de la seva organització, exposant els temes en els que incideix la seva acció i el contingut dels serveis que presta als seus socis corporatius i que podrien cobrir també algunes necessitats de les comunitats de regants.