El dia 26 d’abril, en el marc de la VII Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya celebrada a Torroella de Montgrí, es va convocar l’assemblea general anual de l’Associació.

La reunió es va iniciar amb l’aprovació per unanimitat de l’Acta de l’Assemblea anterior i de la gestió de la Junta Directiva. També es van aprovar els comptes de l’any 2018 i el pressupost per al 2019. Pel que respecta a aquest darrer apartat, l’ Assemblea va acordar l’establiment de quotes anuals a cada comunitat membre, amb l’objectiu d’assolir una recaptació total de 15.000 Euros.

A continuació es va acceptar, la incorporació de tres comunitats de regants: la CR de Ginestar, la CR del Montsant a la Bisbal de Falset i la CR de la Palma de Cervelló.

També es va dur a terme la ratificació per part de l’assemblea de la meitat dels càrrecs de la Junta Directiva, que han estat renovats. En concret el vocal de la demarcació territorial de Girona, el Sr. Josep M. Parals, de la CR del Molí de Pals i actual Secretari d’ACATCOR, el vocal de Tarragona, Sr. Joan Nadal Rodon de la CR de Valls, el vocal de les Terres de l’Ebre, Sr. Xavier Curto i Hierro, del Sindicat Agrícola de l’Ebre, el vocal de la Catalunya Central, Sr. Xavier Garcia Collado de la CR dels Moletons, el vocal de la Demarcació de Lleida i actual president, Sr. Amadeu Ros, de la CGR dels Canals d’Urgell i el vocal representant de la CR del Canal Algerri Balaguer, Sr. Joan Sitjà.

Pel que respecta a les línies de treball per a la campanya 2019, s’acorda aprofundir en l’àmbit de les energies renovables, amb la finalitat de rendibilitzar la gestió de la comunitat i garantir la viabilitat econòmica.

En un altre ordre de coses, es va aprovar per unanimitat una moció que insta a la Administració catalana a fer un esforç d’inversió en matèria de regadius .