El passat 14 de gener de 2018, el Sr. Amadeu Ros Farré, actual President d’ACATCOR i el Sr. Roberto Fernández Díaz, Rector de la Universitat de Lleida (UdL) van signar un conveni marc, amb l’objecte d’establir les bases de col·laboració entre ambdues entitats, en diferents aspectes relacionats amb la formació, la promoció, la investigació i la difusió de coneixements en l’àmbit de les comunitats de regants i l’agricultura de regadiu i el seu entorn considerat de manera àmplia, amb la voluntat que serveixi com a corretja d’enllaç entre la Universitat de Lleida i ACATCOR, per tal de poder promoure estudis i treballs que contribueixin a obtenir una informació d’origen i amb base científica que ens serveixi per a la millora de les comunitats de regants i del regadiu, contribuint també a la major comprensió de la seva importància davant la societat, en la seva contribució a la producció d’aliments, a la generació de riquesa i a la conservació del medi ambient.

Ambdues entitats crearan una plataforma conjunta encarregada de vetllar per a la col·laboració i participació en el taller de sortides professionals organitzades per les diferents Facultats de la Udl del grau en Dret, ADE o altres especialitats. També vetllarà per la col·laboració i participació  en la realització de cursos de formació, mestratges i màsters, així com treballs de recerca, sobre temes relacionats amb les comunitats de regants i el regadiu.

Per a facilitar el desenvolupament dels projectes que es recullin en els convenis específics i el seu seguiment, es constituirà una comissió mixta integrada per dos representants de cadascuna de les dos entitats. Aquesta comissió serà l’encarregada  de determinar les normes de coordinació, execució i seguiment del projecte, proposar col·laboracions en temes científics i tecnològics d’interès comú, preparar els convenis específics i clarificar els dubtes que puguin plantejar-se en la interpretació del conveni marc i dels que se’n derivin.

Aquest conveni marc té una vigència inicial que es perllongarà fins el dia 13 de gener de 2023.