El 2 de juliol de 2019 es va reunir a la seva seu a Tàrrega, la Junta general de l’associació. La reunió es va iniciar amb un balanç de la VII Trobada de les Comunitats de Regants, i Assemblea de l’Entitat. En l’esmentada assemblea, el seu dia es van elegir 12 vocals (se n’elegeixen 6 cada 2 anys), entre els quals, la Junta va designar com a President al Sr. Amadeu Ros i com a Secretari al Sr. Josep M. Parals.

A continuació es van analitzar les noves incorporacions, destacant la de la Comunitat de regants del Canal d’Angustina i Llívia (internacional), la qual serà ratificada per l’assemblea del 2020. Cal remarcar que en aquests moments hi ha 16 comunitats interessades en entrar a ACATCOR, a les que s’ha enviat la documentació de sol·licitud.

En un altre punt de l’ordre del dia, es va parlar del Pla estratègic de l’associació 2020-2024, i de la creació d’un grup de treball per desenvolupar el document. També es va debatre una proposta d’actuacions per a donar a conèixer a la societat catalana les comunitats de regants, ACATCOR i el regadiu en general

Tot seguit, es va tractar de la posada en marxa del cobrament de la quota d’ACATCOR per a l’any 2019, aprovada el seu dia per l’assemblea.

Finalment es van abordar els aspectes a tractar en la propera reunió amb l’Honorable Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, bàsicament pel que respecta a la situació actual d’ACATCOR i a les possibilitats de col·laboració mútua, per tirar endavant peticions del sector, i altres aspectes d’interès col·lectiu.