Mapa interactiu de la zona de regadiu

Dades de contacte

Comunitat de Regants de Vingalis
Gombau, 49
43750 Flix
c.r.vingalis@hotmail.com

President: Ramon Bertran Grau