Mapa interactiu de la zona de regadiu

Dades de contacte

Comunitat de Regants de Tàrrega
C/ Segle XX, 2, 3er.
25300 Tàrrega
comunitat@regantsdetarrega.cat

President: Alejandro Domingo i Sala