Mapa interactiu de la zona de regadiu

Dades de contacte

Rec del Molí de Pals

Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals
Ca la Pruna
17256 Pals
info@arrosestanydepals.cat

President: Albert Grassot i Esteba