Mapa interactiu de la zona de regadiu

Dades de contacte

Comunitat de Regants de Rasquera
c/ La Plaça, 13
43513 Rasquera
regantsrasquera@gmail.com

President: Juan José Escoda Pellisa