Mapa interactiu de la zona de regadiu

Dades de contacte

Comunitat de Regants Mora la Nova
Casa de Cultura
43770 Mora la Nova
regmoralanova@gmail.com

President: Francisco Sanahuja Borràs