Mapa interactiu de la zona de regadiu

Dades de contacte

Comunitat de Regants del riu Montsant de Cabacés
c/ Priorat, 4
43373 Cabacés
regcabaces@hotmail.es

President: Josep Anton Robles