Mapa interactiu de la zona de regadiu

Dades de contacte

Comunitat de Regants del “Caserio de la Plana”
Del Rosari, 8
43491 Picamoixons
regantsdelaplana@gmail.com

President: Josep Miquel Pàmies Sebastià